Výběrové řízení na prodej "uzavřeného zemědělského areálu Jestřebí"

04.05.2022 08:46

 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI

(dále také „oznámení VŘ“)

Agrodružstvo Zábřeh, IČO: 476 73 656

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01

 (dále také jen „oznamovatel“)

 

zahajuje dne 3. května 2022 výběrové řízení na prodej „uzavřeného zemědělského areálu Jestřebí“

za podmínek na zajištění zájemců o koupi 

Oznámení výběrového řízení Agrodružstvo Zábřeh (1).pdf (212626)

Předmět prodeje - příloha č. 1.pdf (3834915)

Prohlášení zájemce o koupi-příloha č. 2.pdf (132995)

Kupní smlouva_areál Jestřebí_příloha 3.pdf (175552)

 

Zpět