Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Agrodružstva Zábřeh

 

Pozvánka na mimořádnou ČS 17 1 2014.pdf (175,1 kB)

Plná moc.pdf (241515)

Volební řád ČS 17 1 2014 - doplňující volba člena představenstva.pdf (156,9 kB)

 

 

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi Agrodružstva Zábřeh, která se koná v pátek dne

17. ledna 2014 ve 13.30 hodin v motelu „U kováře“, Postřelmovská ul. č. 40,

789 01 Zábřeh.

Prezence od 12.30 hodin.

 

Pořad jednání mimořádné členské schůze

 

  1. Zahájení členské schůze, posouzení usnášeníschopnosti členské schůze, jmenování řídícího členské schůze.
  2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů, mandátové, návrhové a volební komise.
  3. Schválení volebního řádu platného pro tuto členskou schůzi.
  4. Doplňující volba člena představenstva.
  5. Diskuse.
  6. Závěr.

Vzhledem k uvedenému programu je účast všech členů nutná. Nebudete-li se moci mimořádné členské schůze zúčastnit osobně, pověřte plnou mocí jiného člena Agrodružstva nebo jinou osobu k zastupování podle návodu na dalším listu, aby se členská schůze nemusela opakovat, protože to přináší zbytečné náklady. Při prezenci předložte svůj průkaz totožnosti.

 Konání této mimořádné členské schůze je vyvoláno tím, že zemřel člen představenstva pan Ladislav Habiger a Krajský soud v Ostravě nás vyzval, abychom do jednoho měsíce od doručení výzvy počet členů představenstva uvedli do souladu se stanovami. Proto je nutno provést doplňující volbu člena představenstva.

Podklady ke konání této mimořádné členské schůze jsou dostupné na informační desce družstva u vchodu do administrativní budovy a také na internetové adrese www.agdz.cz na kartě „Informace pro členy“.

 

V Zábřehu dne 30. prosince 2013                             ing. Bohuslav Steidl

                                                                          předseda představenstva, v. r.

                                                                                            Jitka Koutná

                                                                            členka představenstva, v. r.

Pozvánka včetně plné moci je ke stažení výše.