PROJEKT EU

DVOUROTOROVÝ
STRANOVÝ SHRNOVAČ
byl spolufinancován Evropskou unií.

Dvourotorový stranový shrnovač byl spolufinancován Evropskou unií.

Zakoupení nového dvourotorového stranového shrnovače, který bude sloužit při výrobě senáže nebo sklizni sena. Tím se lépe zajistí kmivová základna živočišné výroby podniku.

Propagace projektu 3044.pdf (72946)