Modernizace dojírny - dotace EU

03.10.2017 07:25

Projekt

 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 AGRODRUŽSTVO ZÁBŘEH je spolufinancován Evropskou unií.


Hlavním cílem projektu je:

1) modernizace dojírny - stavební úpravy;

2) modernizace dojírny - technologie;

3) pořízení propojovací hadice pro tekutá organická hnojiva

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova


Modernizace dojírny - dotace EU.pdf

Zpět