Pozvánka Agrodružstva Zábřeh na členskou schůzi družstva 9. 6. 2017

01.06.2017 14:54


Pozvánka


 Představenstvo Agrodružstva Zábřeh


se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ:
789 01


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na pátek
9. června 2017
ve 13.30 hodin  

v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).

3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2016. Roční účetní závěrka za rok 2016 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.

6. Rozhodnutí o majetkových dispozicích družstva - rozhodnutí o investici do živočišné výroby na středisku Rovensko (stáj pro 360 dojnic + jímky na kejdu). Schválení zastavení nemovitostí, celého střediska v Rovensku včetně budov a pozemků, k zajištění úvěru pro výstavbu stáje a jímek na kejdu.

7. Závěr.

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2016 včetně auditu a podklady k investicím do ŽV jsou členům
pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva
v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

V Zábřehu dne  22.5.2017

Ing. Bohuslav Steidl v.r.

předseda

Podrobnější informace ke stažení :

Pozvánka na ČS 9.6.2017.pdf


Zpět