Pozvánka Agrodružstva Zábřeh na členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve 13:30 v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

23.05.2018 18:04

 

 

Pozvánka

Představenstvo

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

 

svolává

členskou schůzi družstva

 

na pátek 8. června 2018 ve 13.30 hodin  v motelu „U kováře“ v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).
  3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2017. Roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.
  4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.
  6. Rozhodnutí o pozastavení investice do živočišné výroby na středisku Rovensko (stáj pro 360 dojnic + jímky na kejdu). Projednání dalších možností investic do živočišné výroby.
  7. Závěr.

 

 

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2017 včetně auditu a podklady k investicím do ŽV jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

 

V Zábřehu dne  22.5.2018

 

 

 

                                                                                              Ing. Bohuslav Steidl v.r.

                                                                                              předseda představenstva

                     

     Pozvánka na ČS 8-6-2018.pdf                                                                  

Zpět