Pozvánka členskou schůzi družstva na pátek 7. června 2019 ve 13:30 hodin v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

23.05.2019 08:35Pozvánka


 


Představenstvo


Agrodružstva Zábřeh


se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853,

PSČ: 789 01


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279


 


svolává


členskou schůzi družstva


 


na pátek
7. června 2019
ve 13.30 hodin  v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.


 

Pořad
jednání:

1.     
Zahájení.

2.     
Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).

3.     
Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření
družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2018. Roční
účetní závěrka za rok 2018 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského
výsledku.

4.     
Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko
k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

5.     
Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení
hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.

6.     
Závěr.

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2018 včetně auditu jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně
dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.


V Zábřehu dne  21.5.2019

Ing. Bohuslav Steidl v.r., předseda představenstva
Zpět